Departmental Bulletin Paper Glaciological Data Collected by the 48th–54th Japanese Antarctic Research Expeditions during 2007–2013
Glaciological Data Collected by the 48th–54th Japanese Antarctic Research Expeditions during 2007–2013

Hideaki , MOTOYAMA  ,  Teruo , FURUKAWA  ,  Shuji , FUJITA  ,  Kunio , SHINBORI  ,  Yoichi , TANAKA  ,  Yuansheng , LI  ,  Ji-woong , CHUNG  ,  Fumio , NAKAZAWA  ,  Kotaro , FUKUI  ,  Hiroyuki , ENOMOTO  ,  Shin , SUGIYAMA  ,  Hitoshi , ASANO  ,  Yasuo , TAKEDA  ,  Motohiro , HIRABAYASHI  ,  Daisuke , NISHIMURA  ,  Takuya , MASUNAGA  ,  Takayuki , KURAMOTO  ,  Takuro , KOBASHI  ,  Ryo , KUSAKA  ,  Takeshi , KINASE  ,  Chusaku , IKEDA  ,  Toshitaka , SUZUKI  ,  Hiroshi , OHNO  ,  Yu , HOSHINA  ,  Yukiko , HAYAKAWA  ,  Takao , KAMEDA

Full-Text

https://nipr.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=10948&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1

Number of accesses :  

Other information