Others La literatura i les biblioteques per a nens i nenes a Espanya : Una petita introducció a la història i a les noves tendències de la lectura

Joan Portell Rifà

31pp.24 - 45 , 2017-03-31
NCID:AA11356662
Full-Text

https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=15061&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

Number of accesses :  

Other information