Journal Article Initial products of Akatsuki 1-μm camera

Iwagami, Naomoto  ,  Sakanoi, Takeshi  ,  Hashimoto, George L.  ,  Sawai, Kenta  ,  Ohtsuki, Shoko  ,  Takagi, Seiko  ,  Uemizu, Kazunori  ,  Ueno, Munetaka  ,  Kameda, Shingo  ,  Murakami, Shin-Ya  ,  Nakamura, Masato  ,  Ishii, Nobuaki  ,  Abe, Takumi  ,  Satoh, Takehiko  ,  Imamura, Takeshi  ,  Hirose, Chikako  ,  Suzuki, Makoto  ,  Hirata, Naru  ,  Yamazaki, Atsushi  ,  Sato, Takao M.  ,  Yamada, Manabu  ,  Yamamoto, Yukio  ,  Fukuhara, Tetsuya  ,  Ogohara, Kazunori  ,  Ando, Hiroki  ,  Sugiyama, Ko-Ichiro  ,  Kashimura, Hiroki  ,  Kouyama, Toru  ,  岩上, 直幹  ,  坂野井, 健  ,  はしもと, じょーじ  ,  Sawai, Kenta  ,  大月, 祥子  ,  高木, 聖子  ,  上水, 和典  ,  上野, 宗孝  ,  亀田, 真吾  ,  村上, 真也  ,  中村, 正人  ,  石井, 信明  ,  阿部, 琢美  ,  佐藤, 毅彦  ,  今村, 剛  ,  廣瀬, 史子  ,  鈴木, 睦  ,  平田, 成  ,  山崎, 敦  ,  佐藤, 隆雄  ,  山田, 学  ,  山本, 幸生  ,  福原, 哲哉  ,  小郷原, 一智  ,  安藤, 紘基  ,  杉山, 耕一朗  ,  樫村, 博基  ,  神山, 徹

70p.6 , 2018 , Springer
ISSN:1343-88321880-5981
NCID:AA11211921
Description
著者人数: 28名
Accepted: 2017-12-25

Number of accesses :  

Other information