Journal Article Software-type Wave-Particle Interaction Analyzer on board the Arase satellite

Katoh, Yuto  ,  Kojima, Hirotsugu  ,  Hikishima, Mitsuru  ,  Takashima, Takeshi  ,  Asamura, Kazushi  ,  Miyoshi, Yoshizumi  ,  Kasahara, Yoshiya  ,  Kasahara, Satoshi  ,  Mitani, Takefumi  ,  Higashio, Nana  ,  Matsuoka, Ayako  ,  Ozaki, Mitsunori  ,  Yagitani, Satoshi  ,  Yokota, Shoichiro  ,  Matsuda, Shoya  ,  Kitahara, Masahiro  ,  Shinohara, Iku  ,  加藤, 雄人  ,  小嶋, 浩嗣  ,  疋島, 充  ,  高島, 健  ,  浅村, 和史  ,  三好, 由純  ,  笠原, 禎也  ,  笠原, 慧  ,  三谷, 烈史  ,  東尾, 奈々  ,  松岡, 彩子  ,  尾崎, 光紀  ,  八木谷, 聡  ,  横田, 勝一郎  ,  松田, 昇也  ,  北原, 理弘  ,  篠原, 育

70p.4 , 2018 , Springer
ISSN:1343-88321880-5981
NCID:AA11211921
Description
著者人数: 17名
Accepted: 2017-12-25

Number of accesses :  

Other information