Journal Article Thermochemical Nonequilibrium 2D Modeling of Nitrogen Inductively Coupled Plasma Flow

Yu, Minghao  ,  Takahashi, Yusuke  ,  Kihara, Hisashi  ,  Abe, Ken-ichi  ,  Yamada, Kazuhiko  ,  Abe, Takashi  ,  Miyatani, Satoshi  ,  喩, 明浩  ,  高橋, 裕介  ,  木原, 尚  ,  安倍, 賢一  ,  山田, 和彦  ,  安部, 隆士  ,  宮谷, 聡

17 ( 9 )  , pp.749 - 760 , 2015-09 , IOP Publishing
NCID:AA12472636
Description
Accepted: 2015-01-19

Number of accesses :  

Other information