Presentation 深海中の水素産生菌の探索

蓮井, 瑞尚  ,  小林, 健太  ,  川上, 翔平  ,  斎藤, 貴  ,  牧田, 寛子  ,  牧田, 寛子  ,  , HASUI  ,  KENTA, KOBAYASHI  ,  SHOHEI, KAWAKAMI  ,  TAKASHI, SAITO  ,  HIROKO, MAKITA  ,  HIROKO, MAKITA

Description
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/natsushima/nt09-13_leg2/e
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/natsushima/nt09-10_leg2/e
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/yokosuka/yk10-10/e
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/natsushima/nt12-24/e

Number of accesses :  

Other information