Presentation Variation of the subduction structure along the Nansei-Shoto trench

新井, 隆太  ,  高橋, 努  ,  小平, 秀一  ,  三浦, 誠一  ,  金田, 義行  ,  西澤, あずさ  ,  及川, 光弘  ,  ARAI, RYUTA  ,  TAKAHASHI, TSUTOMU  ,  KODAIRA, SHUICHI  ,  MIURA, SEIICHI  ,  KANEDA, YOSHIYUKI  ,  Nishizawa, Azusa  ,  OIKAWA, MITSUHIRO

2016-05-24
Description
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr13-18/e
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr14-03/e
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/cruise/kairei/kr15-21/e

Number of accesses :  

Other information