Journal Article 沖縄島周辺におけるカスリオフェリアPolyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) (環形動物門:オフェリアゴカイ科)の生殖群泳

自見, 直人  ,  藤原, 義弘  ,  JIMI, NAOTO  ,  FUJIWARA, YOSHIHIRO

28pp.29 - 35 , 2016-02-03

Number of accesses :  

Other information