Journal Article Heterogeneous composition of key metabolic gene clusters in a vent mussel symbiont population

生田, 哲朗  ,  高木, 善弘  ,  長井, 裕季子  ,  島村, 繁  ,  津田, 美和子  ,  川口, 慎介  ,  青木, 結  ,  Koji, Inoue  ,  Morimi, Teruya  ,  Satou, Kazuhito  ,  Kuniko, Teruya  ,  Makiko, Shimoji  ,  Hinako, Tamotsu  ,  Takashi, Hirano  ,  丸山, 正  ,  吉田, 尊雄  ,  IKUTA, TETSURO  ,  TAKAKI, YOSHIHIRO  ,  NAGAI, YUKIKO  ,  SHIMAMURA, SHIGERU  ,  TSUDA, MIWAKO  ,  KAWAGUCCI, SHINSUKE  ,  AOKI, YUI  ,  Koji, Inoue  ,  Morimi, Teruya  ,  Satou, Kazuhito  ,  Kuniko, Teruya  ,  Makiko, Shimoji  ,  Hinako, Tamotsu  ,  Takashi, Hirano  ,  MARUYAMA, TADASHI  ,  YOSHIDA, TAKAO

Number of accesses :  

Other information