Presentation 西部北極海陸棚域における秋季の植物プランクトンブルームに対する従属栄養性バクテリアの応答

内宮, 万里央  ,  茂手木, 千晶  ,  川口, 悠介  ,  猪上, 淳  ,  西野, 茂人  ,  永田, 俊  ,  UCHIMIYA, MARIO  ,  Motegi, Chiaki  ,  KAWAGUCHI, YUSUKE  ,  INOUE, JUN  ,  NISHINO, SHIGETO  ,  NAGATA, TOSHI

Number of accesses :  

Other information