Article 在学生のいま「地球の裏側、神秘の国ペルー」「後世に遺せアフリカの真珠~ソーシャルビジネス最前線~」

上田, 大夢  ,  土川, 貴之

(第46号)  , pp.14 - 14 , 2017-7 , 滋賀大学
NCID:AA12250204
Full-Text

http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/bitstream/10441/15227/1/%e3%81%97%e3%81%8c%e3%81%a0%e3%81%8446_P14%20%e4%b8%8a%e7%94%b0%e3%83%bb%e5%9c%9f%e5%b7%9d.pdf

Number of accesses :  

Other information