Conference Paper 励起状態分子内プロトン移動を示すポリイミド薄膜の圧力印加に伴う蛍光特性変化

藤原, 瑛右  ,  Fujiwara, Eisuke  ,  折田, 良司  ,  Orita, Ryouji  ,  鹿末, 健太  ,  kanosue, kenta  ,  石毛, 亮平  ,  Ishige, Ryohei  ,  安藤, 慎治  ,  ANDO, SHINJI

Number of accesses :  

Other information