Conference Paper 縦型高速双ロールキャスト法により作製した高Mg組成Al-Mg合金板材の凝固組織

Jiang, Nan  ,  Jiang, Nan  ,  原田, 陽平  ,  Harada, Yohei  ,  熊井, 真次  ,  KUMAI, SHINJI

Number of accesses :  

Other information