Conference Paper ゲムシタビンのポリアミノ酸への可逆的担持に基づく消化器毒性低減及び制がん効果向上

武元, 宏泰  ,  Takemoto, Hiroyasu  ,  稲葉, 高徳  ,  Inaba, Takanori  ,  野本, 貴大  ,  Nomoto, Takahiro  ,  松井, 誠  ,  Matsui, Makoto  ,  友田, 敬士郎  ,  Tomoda, Keishiro  ,  西山, 伸宏  ,  Nishiyama, Nobuhiro

2017-07

Number of accesses :  

Other information