Journal Article 定常条件下における一質点バイリニア型履歴系の床応答加速度に含まれる高調波成分

金子, 健作  ,  Kaneko, Kensaku

Number of accesses :  

Other information