Journal Article 板張り根太床構面の力学的挙動に関する研究 様々な荷重分布下における水平構面の面内せん断挙動

山崎, 義弘  ,  Yamazaki, Yoshihiro  ,  五十田, 博  ,  Isoda, Hiroshi  ,  中川, 貴文  ,  Nakagawa, Takafumi  ,  荒木, 康弘  ,  Araki, Yasuhiro  ,  坂田, 弘安  ,  SAKATA, HIROYASU

63Bpp.611 - 619 , 2017-04 , 日本建築学会

Number of accesses :  

Other information