Conference Paper 低しきい値電流と低微分抵抗動作を両立する GaInAsP/InP薄膜DRレーザの構造検討

中村, なぎさ  ,  Nakamura, Nagisa  ,  冨安, 高弘  ,  Tomiyasu, Takahiro  ,  平谷, 拓生  ,  Hiratani, Takuo  ,  井上, 大輔  ,  Inoue, Daisuke  ,  雨宮, 智宏  ,  Amemiya, Tomohiro  ,  西山, 伸彦  ,  Nishiyama, Nobuhiko  ,  荒井, 滋久  ,  ARAI, SHIGEHISA

Number of accesses :  

Other information