Journal Article Comparative Study for Displacement of Cyclohexanethiolate and Cyclohaxaneselenolate Self-Assembled Monolayers on Au(111) by Octanethiols

Jeong, Hyerim  ,  Jeong, Hyerim  ,  Kang, Hungu  ,  Kang, Hungu  ,  Han, Seulki  ,  Han, Seulki  ,  Park, Heegun  ,  Park, Heegun  ,  Han, Jinwook  ,  Han, Jinwook  ,  林, 智広  ,  HAYASHI, Tomohiro  ,  Hara, Masahiko  ,  Hara, Masahiko  ,  Noh, Jaegeun  ,  Noh, Jaegeun

Number of accesses :  

Other information