Conference Paper 周期ゆらぎの状態遷移に基づくリズム歩行アシストの評価

橋口, 裕徳  ,  Hashiguchi, Hironori  ,  太田, 玲央  ,  Ota, Leo  ,  内富, 寛隆  ,  Uchitomi, Hirotaka  ,  織茂, 智之  ,  Orimo, Satoshi  ,  三宅, 美博  ,  Miyake, Yoshihiro

2015-09 , Society of Human Interface , ヒューマンインターフェース学会

Number of accesses :  

Other information