Conference Paper 温度制御プラズマ装置を用いたプラズマガス温度が殺菌効果に与える影響の調査

川野, 浩明  ,  Kawano, Hiroaki  ,  大下, 貴也  ,  Oshita, Takaya  ,  高松, 利寛  ,  Takamatsu, Toshihiro  ,  松村, 有里子  ,  Matsumura, Yuriko  ,  宮原, 秀一  ,  miyahara, hidekadzu  ,  岩澤, 篤郎  ,  Iwasawa, Atsuo  ,  東, 健  ,  Azuma, Takeshi  ,  沖野, 晃俊  ,  OKINO, AKITOSHI

2015-05

Number of accesses :  

Other information