Departmental Bulletin Paper 現代ベトナム語における動詞 ‘ăn’( 「食べる」)の本質
BẢN CHẤT CỦA ĐỘNG TỪ ‘ĂN’ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI
ゲンダイ ベトナムゴ ニ オケル ドウシ ăn タベル ノ ホンシツ

ファン, ティ・ミー・ロアン  ,  Phan, Thi My Loan

43pp.135 - 156 , 2017-03-31 , 大阪大学大学院言語文化研究科 , Graduate School of Language and Culture Osaka University , オオサカ ダイガク ダイガクイン ゲンゴ ブンカ ケンキュウカ
ISSN:03874478
NCID:AN00077727
Description
学術論文
Tóm tắt: Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm hiểu tất cả các nghĩa của động từ “ăn” trong tiếng Việt hiện đại đang được người Việt Nam sử dụng. Phần I là những nghĩa chỉ sự cho, nhận theo cả hai hướng tích cực( lợi ích) và tiêu cực( thiệt hại). Phần II là những nghĩa chỉ sự thẩm thấu, kết hợp, hài hòa theo cả hai hướng tích cực( mang lại kết quả tốt đẹp) và tiêu cực( tạo ra kết quả xấu). Phần III là những nghĩa chỉ hành vi thu lợi thông qua những biện pháp, thủ đoạn xấu. Phần IV là những nghĩa được cho là phái sinh từ động từ ‘thắng’ bao gồm: sự quy đổi, ngang giá; khuếch đại, mở rộng về mặt không gian, địa hình của sự vật; và phạm vi trực thuộc của sự vật, hiện tượng. Ở từng phần, trong giới hạn có thể, tác giả cố gắng xem xét động từ “ăn” ở đó có thể được thay thế bằng những động từ hoặc cách nói nào với mong muốn tìm hiểu ngữ nguồn của động từ này trong từng phạm vi nghĩa cụ thể.
Full-Text

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/61279/slc_43-135.pdf

Number of accesses :  

Other information