Conference Paper <Секциялық жұмыстар> И.Эвен-Зохар полисистема теориясы (2 Секция «Қазақстандағы жапонтанудың академиялық зерттеу нәтижелері»)

Нурелова, Әсия

Description
Бұл мақалада И. Эван-Зохардың полисистема теориясы қарастырылған. Сонымен қатар осы полисистема теориясындағы қазақ әдебиетінің орны. Жалпы аударма әдебиетінің жергілікті әдебиетке ықпалы. Аударма әдебиетінің жергілікті әдебиетте, мәдениетте орталық орында болуы, ұлттық әдебиеттің даумуыны әсері қарастырылған.
This article discusses polysystem theory. The position of translated literature within the literary polysystem. The position of translated literature in the Kazakh literature.
中央アジア諸国日本研究カンファレンス  日程:2017年2月18日-19日  会場:カザフ国立大学東洋学部棟(アルマティ、カザフスタン)
Full-Text

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=41540&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1

Number of accesses :  

Other information