Departmental Bulletin Paper ポーランド語の接頭辞とモダリティ要素の結びつき : 「分離」[出発]のod-/wy-と「義務」[必然]のモダリティ
O łączliwości polskich czasowników ruchu z przedrostkami od- i wy- z modalnością deontyczną we współczesnej polszczyźnie

銑川, 貴久

31pp.337 - 355 , 2016-06-20 , 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室 , 東京大学大学院総合文化研究科
NCID:AN10505587
Description
金沢美知子教授退職記念号
[研究ノート]
Full-Text

http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/60890/1/SLA03100020.pdf

Number of accesses :  

Other information