Departmental Bulletin Paper 5 劇症型心筋炎に対する外科的補助循環治療の経験 (Ⅰ.一般演題, 第291回新潟循環器談話会)

萱森, 裕美  ,  柏村, 健  ,  井神, 康宏  ,  酒井, 亮平  ,  大久保, 健志  ,  保屋野, 真  ,  柳川, 貴央  ,  小澤, 拓也  ,  尾崎, 和幸  ,  南野, 徹  ,  中村, 制士  ,  大西, 遼  ,  岡本, 竹司  ,  青木, 賢治  ,  榛澤, 和彦  ,  名村, 理  ,  土田, 正則

131 ( 12 )  , pp.715 - 716 , 2017-12 , 新潟医学会
ISSN:0029-0440
NCID:AN00182415
Full-Text

http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/50040/1/131(12)_715-5.pdf

Number of accesses :  

Other information